De Camino's steunen en nemen actief deel aan het project #latempakthetzwerfvuilaan en gebruiken de app WePlog.

 

Wandelen op een andere locatie op volgende vrijdagen
Voorzie best wat meer tijd dan een gewone wandeling op vrijdag. 
Vertrek om 9u aan de sporthal tenzij anders vermeld.

Doelgroep

De Camino’s | Latem in wandelpas

“De Camino’s” zijn wandelaars die samen op pad gaan, een route volgen en er plezier in vinden om tot 3x per week een uur in de gezonde buitenlucht te stappen met bekenden en nieuwe bekenden, in harmonie met de seizoenen.
In de lente/zomer verkennen we trage wegen en bospaden. In de herfst/winter kiezen we verlichte verkeersvrije wegen.

De formule is flexibel: samenkomst aan de sporthal op maandag- en woensdagavond om 19u30 en op vrijdagmorgen om 9u volgens je eigen agenda. 

‘Latem in wandelpas’ aan een gezond tempo, voor jong /oud, man /vrouw.
Na een uur gezonde beweging ga je gelukkig en met een fris hoofd naar huis. Een opkikker zowel fysiek én mentaal.

Wandel je mee?

Aantal leden
Oprichting
Aantal maal / week
Neem contact op met ons indien je een bepaalde foto wil verwijderd zien.

Info

Wanneer en waar


Tijdstip
Maandag: 19u30
Woensdag: 19u30
Vrijdag: 9u

Vertrekpunt
Sporthal Latem-Deurle
Hoge Heirweg 64 - SML

PS: We vertrekken stipt.

Veiligheid

Richtlijn
Maak gebruik van voetpad.
Kan dat niet, dan mag je op de rijbaan wandelen. Maak dus de veiligste keuze.
Opgelet: moet je op de rijbaan stappen, loop dan links op de rijbaan en achter elkaar.
Wat te doen voor de verzekering bij een ongeval?

Lidgeld 2024

€10 - vanaf 25 j
€0 - tot 25 j, werkzoekenden en personen met een beperking

Voor je beslist om lid te worden, kun je gerust eens meewandelen.

Het lidgeld kun je overschrijven op rekening BE70 7390 1816 0825 van De Camino's met vermelding "lidgeld + naam".

Hou je meer van Nordic Walking?

Neem dan contact op met:
Activiteitencentrum "Huize Elsakker"
Priesterage 57

T 09 282 78 36

Elke maandag om 19u, donderdag om 9u30.
Maandelijks is er een andere startplaats.

Contact

Voorzitter: Katrien Dossche
Ondervoorzitter en secretaris: Gerda Verschueren
Penningmeester: Laura Martens

Uw persoonsgegevens worden door De Camino’s, Elsakkeweg 34 9830 Sint-Martens-Latem, info@decaminoslateminwandelpas.be verwerkt, voor ledenbeheer. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@decaminoslateminwandelpas.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hier.

Disclaimers

Website en privacy disclaimer

Cookie-disclaimer